Samen sta je nooit alleen

Algemene voorwaarden

Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
1a. De initiatiefnemers van Kracht van Samen hebben ieder hun eigen voorwaarden, deze zijn te lezen via hun zakelijke webpagina’s. De inschrijfkosten kunnen per workshop verschillen.
2. De betaling dient uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de workshop betaald te zijn.
3. Je deelname is definitief na bevestiging van je inschrijving per e-mail door de betreffende cursusleider van Kracht van Samen.
4. Wanneer een deelnemer besluit om zich terug te trekken wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden, krijgt deze de mogelijkheid om de workshop op een later moment in te halen. Je kunt ook iemand anders in jouw plaats laten deelnemen aan de workshop.
5. Als deelnemers zich binnen twee weken voor aanvang van de workshop afmelden, wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
6. Kracht van Samen heeft het recht een workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de workshopleider of overmacht. In geval van annulering door Kracht van Samen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding (treinkaartje, reiskosten, aangeschafte materialen, oppas geregeld e.d.)
7. Kracht van Samen heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een workshop.

Medische Disclaimers
1. De activiteiten die wij aanbieden zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch nood- zakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten  daarom altijd met een gekwalificeerd arts en stel ons voorafgaand aan de cursus van uw klachten op de hoogte, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Neem lichamelijke klachten altijd serieus en forceer niets.

Aansprakelijkheid
1. Deelname aan een workshop is geheel op eigen risico. Kracht van Samen is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van de deelnemers van welke aard dan ook ten gevolge van de aangeboden activiteiten, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
1a. Schade die wordt toegebracht aan materialen van Kracht van Samen worden in rekening gebracht.
2. Na afloop van de workshop ontvangt u een evaluatieformulier. De feedback die wij ontvangen gebruiken we ter verbetering van het aanbod van Kracht van Samen.
3. Mochten er klachten zijn over de workshop kunt u persoonlijk contact opnemen met de betreffende workshop leider om samen tot een oplossing te komen.

Huisregels
1. De locatie is rookvrij. Drugs- en alcoholgebruik zijn tijdens de workshop niet toegestaan.
2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is een belangrijke kernwaarde. Kracht van Samen is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
3. Behandel de locatie van Hof Eyghentijds en de omgeving met zorg. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van Kracht van Samen niet opvolgen, kunnen uit de workshop worden verwijderd. Dit geeft de deelnemer geen recht op teruggave van het geld.
5. Het maken van video-, film- of geluidsopnames is gedurende de workshop uitsluitend toegestaan na overleg met andere deelnemers en de workshopleider van Kracht van Samen.